Thursday, September 28, 2006

Ramadhan

"Rasulullah sallahu a'laihi wassalam juga pernah menjelaskan bahawa puasa itu perisai dari neraka. Ia boleh menahan diri dari pelbagai pintu keburukan yang boleh mendekatkan diri kepada neraka. Rasulullah sallahu a'laihi wassalam bersabda bahawa" Puasa adalah perisai (pelindung), seorang hamba berperisai (berlindung) dengannya dari api neraka" [Hadits Riwayat Ahmad 3/241, 3/296 dari Jabir, Ahmad 4/22 dan Utsman bin Abil 'Ash."

Ramadhan adalah bulan kebaikan dan barakah. Allah memberkahinya dengan pelbagai keutamaan dan kelebihan kepada umatnya.Allah juga menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, ubat bagi kaum mukminin dan membimbing kepada jalan yang lurus.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan dalam hadis yang shahih bahawa puasa adalah benteng dari syahwat, perisai dari neraka. Puasa boleh menahan jiwa daripada syahwat dan membentengkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah. Walaupun sebahagian ahli ilmi memahami bahawa hadis-hadis tersebut merupakan penjelasan terhadap keutamaan puasa terhadap jihad dan berperang di jalan Allah, namun zahir hadis ini mencakupi semua puasa jika dilakukan dengan ikhlas.

Rasulullah sallahu a'laihi wassalam bersabda " Wahai pemuda barangsiapa di antara kamu telah mampu ba'ah hendaklah berkahwin, kerana berkahwin itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu berkahwin, hendaklah puasa kerana puasa itu merupakan wijaa' (pemutus syahwat) baginya" [Hadits Riwayat Bukhari 4/106 dan Muslim no. 1400 dari Ibnu Mas'ud]

Rasulullah menyuruh mereka yang sudah kuat syahwatnya agar berpuasa untuk membenteng dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah seandainya mereka belum mampu untuk berkahwin. Suruhan ini adalah untuk wijaa' atau pemutus syahwat kerana puasa dapat menahan anggota badan hingga dapat mengawalnya.

Rasulullah sallahu a'laihi wassalam juga pernah menjelaskan bahawa puasa itu perisai dari neraka. Ia boleh menahan diri dari pelbagai pintu keburukan yang boleh mendekatkan diri kepada neraka. Rasulullah sallahu a'laihi wassalam bersabda bahawa" Puasa adalah perisai (pelindung), seorang hamba berperisai (berlindung) dengannya dari api neraka" [Hadits Riwayat Ahmad 3/241, 3/296 dari Jabir, Ahmad 4/22 dan Utsman bin Abil 'Ash.

Sesungguhnya ia telah jelas menunjukkan bahawa puasa itu boleh memberi perlindungan kepada orang yang berpuasa untuk menahan diri daripada ke arah keburukan. Ini kerana ia boleh memutuskan syahwat, menghancurkan kuatnya syahwat daripada mendekatkan diri ke neraka serta mampu menjadi perisai bagi mereka yang berpuasa.

Terdapat banyaknya kelebihan dan keutamaan yang di berikan oleh Allah kepada umatnya dengan mensyaria'tkan puasa. Sesungguhnya tidaklah Allah mensyaria'tkan kepada umatnya sesuatu perkara seandainya tidak ada faedah dan manfaat.Maka seharusnya kita merebut peluang ini dengan mengambil kelebihan sebagai satu benteng diri yang mampu mencapai syurga dan menjauhi neraka.