Monday, October 30, 2006

Perjalanan yang jauh..!

Terkaku bila membuka ruangan blog pada kali ini, memikirkan apa yang harus ku coretkan. Kegembiraan di aidilfitri yang lalu masih terpahat di ruangan fikiran. Kegembiraan bersama keluarga, bersama sahabat dan bersama mereka yang kurang berkemampuan. Sudah pasti pelbagai perjalanan yang ditempuhi sepanjang ramadhan yang baru lalu. Adakah masih berpeluang menjalani bulan penuh barakah ini pada tahun-tahun yang akan datang? Perjalanan yang masih jauh harus difikirkan dengan pembukaan lembaran yang lalu.

Semangat perjuangan menegakkan yang haq/benar makin berkobar-kobar di ruang kegelisahan hati. Gelisah memikirkan jalan penyelesaian yang terbaik. Gelisah juga memikirkan apakah alternatif terbaik agar dapat diterjemahkan sebaik mungkin. Gelisah makin menjadi melihat konflik yang pelbagai bentuk. Apatah lagi dalam ruang lingkup yang kecil.Namun apa jua bentuknya, harus wujud perasaan yang utuh. Pada siapakah lagi kalau tidak disandarkan perjuangan ini pada yang haq? pada siapakah lagi harus diberi seluas-luasnya ruang kalau tidak pada yang benar.

Akan ku selongkar seluas-luasnya sebening lautan ilmu. Akan ku geledah selautan arus perjuangan. Akan ku curahkan setimpal mana yang mungkin. Agar setiap kegelapan yang kabus menutupi akan ditiup oleh titipan kecerahan mewarnai kehidupan yang maknawi. Perjalanan masih jauh harus disedari, agar tidak dibuai oleh makna duniawi. Perjuangan harus disedari dengan penuh makna, agar tidak terkalut oleh kekacauan yang penuh kekeliruan. Agar yang benar menutupi kekaburan yang tidak berfungsi.

Pada Allah ta'ala kusandar kebergantungan ini. Pada pesuruh-Nya kusandar bimbingan Ilahi. Dua penunjuk yang jangan dilupai. Perjuangan harus disandar pada Dua petunjuk ini. Membawa berkat bimbingan Ilahi. Agar tidak terpesong diri.Apatah lagi terpesong perjuangan ini. Agar hilang kekeliruan dihati.

Saturday, October 28, 2006

Salam......!

Assalamua'laikum dan salam sejahtera, rasanya blum terlewat nak ucapkan salam eidulfitri kepada semua mereka yang pernah membuka blog ini. sekiranya terhadap sebarang bentuk kesalahan di pohon kemaafan selama saya membuka blog ini. Dan semoga berbahagia disamping keluarga dan sanak saudara yang tercinta. wallahualam

Wednesday, October 18, 2006

Zakat Fitrah Jangan Dilupai!

Ramadhan makin ke penghujung, kepada sesiapa yang telah difardhu ke atasnya bersegeralah menunaikan kewajipannya....

Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma, ia berkata:
"Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata kotor serta sebagai pemberian makanan untuk orang-orang miskin.” (Hasan, HR. Abu Dawud Kitabul Zakat Bab. Zakatul Fitr: 17 no. 1609 Ibnu Majah: 2/395 K. Zakat Bab Sadaqah Fitri: 21 no: 1827 dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud)

Zakat fitrah hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, di antara mereka adalah Abul Aliyah, Atha’ dan Ibnu Sirin, sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Ibnul Mundzir telah menukil ijma’ atas wajibnya fitrah, walaupun tidak benar jika dikatakan ijma’. Namun, ini cukup menunjukkan bahwa majoriti para ulama berpandangan wajibnya zakat fitrah.

Dasar mereka adalah hadits Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam:
Dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma ia mengatakan: “Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam menfardhukan zakat fitri satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas budak sahaya, orang merdeka, laki-laki, wanita, kecil dan besar dari kaum muslimin. Dan Nabi memerintahkan untuk ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju shalat (Ied).” (Sahih, HR. Al-Bukhari, Kitab Zakat Bab Fardhu Sadaqatul Fithri 3/367, no. 1503 dan ini lafaznya. Diriwayatkan juga oleh Muslim)

Saturday, October 14, 2006

Bilakah Qadar......?

Ramadhan semakin ke penghujungnya, di malam sepuluh yang terakhir inilah akan terjadi suatu malam yang dinamakan malam Qadar/ Lailatul Qadar. Namun bilakah sebenarnya tanggal yang akan menentukan malam Qadar tersebut...?

Diriwayatkan dari Nabi Salallahu 'alaihi wasallam bahawa malam tersebut terjadi pada malam tanggal 21, 23, 25, 27, 29 dan akhir malam bulan Ramadhan. (Pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ini berbeza-beza, Imam Al-Iraqi telah mengarang satu risalah khusus diberi judul Syarh Shadr bidzkri Lailatul Qadar, membawakan perkatan para ulama dalam masalah ini, lihatlah).

Imam Syafi’I berkata : “Menurut pemahamanku, wallahu a’lam, Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam menjawab sesuai yang ditanyakan, ketika ditanyakan kepada beliau : “Apakah kami mencarinya di malam hari?”, beliau menjawab : “Carilah di malam tersebut.”. (Sebagaimana dinukil al Baghawi dalam Syarhus Sunnah (6/388).

Pendapat yang paling kuat, terjadinya malam Lailatul Qadr itu pada malam terakhir bulan Ramadhan, berdasarkan hadits ‘Aisyah Radiyallahu ‘anha, dia berkata : Rasulullah Salallahu 'alaihi wasallam beri’tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dan beliau bersabda : (yang ertinya) “Carilah malam Lailatul Qadar di (malam ganjil) pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.”. (HR Bukhari 4/255 dan Muslim 1169)

Jika seseorang merasa lemah atau tidak mampu, janganlah sampai terluput dari tujuh hari terakhir, kerana riwayat Ibnu Umar (dia berkata) Rasulullah Salallahu 'alaihi wassalam bersabda (yang ertinya) : “Carilah di sepuluh hari terakhir, jika tidak mampu maka jangan sampai terluput tujuh hari sisanya.” (HR Bukari 4/221 dan Muslim 1165).

Telah diketahui dalam sunnah, pemberitahuan ini ada kerana perdebatan para sahabat. Dari Ubadah bin Shamit Radiyallahu ‘anhu, ia berkata Rasulullah Salallahu 'alaihi wassalam keluar pada malam Lailatul Qadar, ada dua orang sahabat berdebat, beliau bersabda : “Aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang malam Laitul Qadar, tetapi fulan dan fulan (dua orang) berdebat hingga diangkat tidak boleh lagi diketahui bila lailatul qadar terjadi), semoga ini lebih baik bagi kalian, maka carilah pada malam 29,27,25 (dan dalam riwayat lain : tujuh, sembilan, lima). (HR Bukhari 4/232).

Thursday, October 12, 2006

Pernah Didengari......!

Pernah didengari Hadits-hadits ini sering kali kita dengar dibacakan di mimbar-mimbar khususnya pada bulan Ramadhan oleh para penceramah......

"Awal bulan Ramadhan merupakan rahmat, sedang pertengahannya merupakan magfhiroh ampunan, dan akhirnya merupakan pembebasan dari api neraka".
(Riwayat : Ibnu Abi Dunya, Ibnu Asakir, Dailami dll. dari jalan Abu Hurairah).

"Dari Salman Al-Farisi, ia berkata : Rasulullah SAW. Pernah berkhutbah kepada kami di hari terakhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda : "Wahai manusia ! Sesungguhnya akan menaungi kamu satu bulan yang agung penuh berkah, bulan yang didalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, bulan yang Allah telah jadikan puasanya sebagai suatu kewajipan dan solat malamnya sunat, barang siapa yang beribadat di bulan itu dengan satu cabang kebaikan, adalah dia seperti orang yang menunaikan kewajiban di bulan lainnya, dan barangsiapa yang menunaikan kewajiban di bulan itu adalah dia seperti orang yang menunaikan tujuh puluh kewajiban di bulan lainnya, dia itulah bulan sabar, sedangkan kesabaran itu ganjarannya syurga.... dan dia bulan yang awalnya rahmat, dan tengahnya magfiroh (ampunan) dan akhirnya pembebasan dari api neraka..."
(Riwayat : Ibnu Khuzaimah No. hadits 1887 dll).

Darjat hadits pertama : DHOIFUN JIDDAN (sangat lemah).
Periksalah kitab : Dho'if Jamius Shogir wa Ziyadatihi no. 2134, Faidhul Qodir No. 2815.

Darjat hadits kedua:
Sanad Hadits ini DHOIF.
Kerana ada seorang rawi bernama : Ali bin Zaid bin Jud'an. Dia ini rawi yang lemah sebagaimana diterangkan oleh Imam Ahmad, Yahya, Bukhari, Daruqhutni, Abi Hatim, dll. Dan Imam Ibnu Khuzaimah sendiri berkata : Aku tidak berhujah dengannya kerana teruk hafalannya, Imam Abu Hatim mengatakan : Hadits ini Munkar !!
Periksalah kitab : Silsilah Ahaadits Dhoif wal Maudhuah No. 871, At-Targhib wat Tarhieb jilid 2 halaman 94, Mizanul I'tidal jilid 3 halaman 127.

Sunday, October 08, 2006

Masih bertebaran!

Hadis palsu mengenai kelebihan solat terawih masih lagi bertebaran dan mudah dijumpai sama ada melalui risalah, akhbar dan stesen2 radio dan tv. Walaupun sudah ada usaha2 yang dilakukan untuk memberi penerangan berkaitan hadis palsu tersebut namun masih ramai pihak yang tidak mengambil berat akan perkara ini.

Umat islam mudah lagi diulit dengan ganjaran2 yang melampau termasuk melebihi pahala yang diperolehi oleh seorang Nabi termasuklah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasslam tanpa menyemak kedudukan hadis2 tersebut. Walaupun terdapat riwayat yang soheh mengenai kelebihan yang akan diperolehi oleh mereka yang beramal ibadah di bulan puasa tetapi hadis2 palsu tersebut masih lagi disebarluaskan.

Untuk mengetahui maklumat selanjutnya anda semua bolehlah klik pada ruangan artikel tarbiyyah (hadis palsu kelebihan terawih) di dalam blog ini dan baca dengan teliti. Semoga perolehi keberkatan dan rahmat dari Allah Azza Wa jalla. wallahua'lam

Thursday, October 05, 2006

SAHUR.........

1. HikmahnyaAllah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan Ahlul Kitab, Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa." (QS Al Baqarah: 183).

Waktu dan hukum yang diwajibkan atas Ahlul Kitab adalah tidak boleh makan, minum, dan jima' setelah tidur, ertinya jika tertidur, maka tidak boleh makan sampai malam berikutnya.

Hal itu ditetapkan juga untuk kaum muslimin, sebagaimana telah dijelaskan. Maka ketika hukum tersebut dihapuskan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan umatnya makan sahur untuk membezakannya dengan puasa Ahlul Kitab.

Dari 'Amr bin 'Ash radhiyallahu 'anhu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Pembeza antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab adalah makan sahur." (HR Muslim 1096).

Dari Salman radhiyallahu 'anhu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barakah ada pada tiga perkara: Jama'ah, Tsarid, dan makan sahur." (HR Thabrani, Abu Nu'aim).Dari Abdullah bin Al Harits dari seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: Aku masuk menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika dia makan sahur, beliau berkata, "Sesungguhnya makan sahur adalah berkah yang Allah berikan pada kalian maka janganlah kalian tinggalkan." (HR An Nasaa`i dan Ahmad).