Sunday, April 30, 2006

BEDAH BUKU

Islamic Guidelines For Individual and Social Reform
Author: Shaykh Muhamutmad Jameel Zeeno.
Published: (01-Jan-96)
Pages: 190pp (Hardback)

Description:
In this book, Shaykh Muhammad Jameel Zeeno has produced text mainly from the Qur’aan and Sunnah upon various important issues and aspects of Islaam which concern all the Muslims in their day-to-day life. His selection of topics has been so vital that the book gained immense popularity in almost all the Arab Countries. Because of its usefulness, we are presenting the English translation for our readers so that they may also get benefited in matters of religion.

Monday, April 24, 2006

Mahasiswa Mula Beralih Arah II

Pengaruh Politik Semasa
Tidak dapat dinafikan juga suasana politik semasa yang berlaku di arus perdana banyak memberi impak kepada gerakan pelajar islam. Walaupun terdapat golongan yang menafikannya, namun realitinya dapat dilihat dengan jelas. Apatah lagi dapat dilihat bahawa kelompok politik Malaysia dapat dibahagikan kepada dua. Iaitu kelompok yang kurang mempertahankan islam dengan kelompok yang kuat mempertahankan islam. Sudah pastilah dapat dilihat kebanyakkan gerakan-gerakan pelajar islam jelas kecenderungan mereka terhadap kelompok yang kuat mempertahankan islam. Senario ini adalah petanda yang baik menunjukkan mereka juga cuba membawa mesej amar- ma'ruf di dalam semua aspek termasuk juga politik.

Pengaruh-pengaruh yang dinyatakan di atas terus berjalan sehingga sekarang. Setiap perancangan program-program yang berbentuk tarbiyyah masih beroperasi sampai sekarang. Sistem usrah, ta'lim, liqa tafaqquh fi deen terus dijalankan. Respon terhadap pergolakkan yang berlaku di dalam arus politik sekarang masih juga dilakukan oleh 'sekelompok" mereka. Walaupun "kelompok" ini semakin mengecil, namun kita tidak dapat menafikannya. Walaupun kita dapat melihat suasana suram yang menyelubungi mahasiswa sekarang tetapi usaha-usaha yang dilakukan oleh sebahagian kelompok yang kecil ini masih berlaku.

Mengapa Mahasiswa Sekarang di Cop Sebagai Lesu?
Sesungguhnya saya tidak menafikan akan suara-suara yang mengatakan mahasiswa sekarang ini lesu. Sedikit sebanyak ianya dapat dilihat dengan jelas. Kurangnya suara-suara mahasiswa terhadap pelbagai isu yang melibatkan masyarakat. Meterialisme dan hedonisme sedikit sebanyak menyumbang kepada kelesuan mahasiswa. Fenomena 'cinta anta dan anti' juga banyak menular dikalangan mahasiswa yang terlibat dengan gerakan-gerakan pelajar islam. Sesungguhnya fenomena ini sedikit sebanyak memberi kesan negatif terhadap gerakan pelajar islam. Berapa ramai dapat dilihat mereka yang dulunya kuat berbicara soal perjuangan akhirnya tewas apabila terjebak ke dalam fenomena ini. Sedih amat menyedihkan. Namun itulah realitinya. Walaupun kita dapat lihat mahasiswa lesu di dalam memberi respon terhadap isu masyarakat, namun majlis terbiyyah ilmiah masih terus berlangsung walaupun di dalam bilangan yang kecil.

Budaya ilmu masih terus diaktifkan walaupun dalam kelompok yang kecil. Perbincangan ilmiah, bicara fi deen masih terus berlangsung. Kitab rujukan ulama-ulama ''haraki" masih terus dijadikan rujukan. Perbincangan tentang agama yang merangkumi semua aspek masih hangat diperbahaskan. Tindak balas terhadap arus politik negara dikurangkan dengan menitik beratkan perbincangan berbentuk ilmu.

Mahasiswa Sekarang Banyak Bicara Soal Ilmiah
Dapat dilihat sekarang perbincangan berbentuk ilmiah dikalangan mahasiswa makin rancak diperbahaskan. Bukan untuk menafikan mahasiswa terdahulu tidak banyak berbincang soal ilmiah, namun seolah-olah dapat dilihat tercetusnya satu momentum baru yang berlegar dikalangan mahasiswa masa kini. Perbincangan dari perbahasan hukum fiqh, ibadah sehinggalah skop yang lebih besar termasuk gerakan mencari kebenaran di dalam agama makin hangat diperkatakan.Kalau dahulu dapat dilihat mahasiswa hanya berlegar dalam skop gerakan ikhwanul muslimin di Mesir dan juga soal arus politik negara semata-mata, kini tercetusnya satu lagi fenomena iaitu gerakan "mencari kebenaran di dalam agama".

Apa yang dimaksudkan gerakan "mencari kebenaran di dalam agama" ini? kalau dahulu mahasiswa banyak berbicara soal kebenaran dan keadilan di dalam konteks politik, sosial dan juga harakah, kini dapat dilihat mereka juga mencari kebenaran dalam soal yang berkaitan hukum fiqh, ibadah sehinggalah dalam skop yang lebih besar seperti yang dinyatakan tadi. Perjuangan yang meletakkan al-Quran dan as-Sunnah banyak membuka mata dan minda untuk mencari jalan yang mendekatkan mereka kepada dua sumber besar tersebut.

Pengaruh Gerakan Salafi Dikalangan Mahasiswa
Kalau pada awal lagi saya berbicara soal pengaruh gerakan ikhwanul muslimin dan juga politik semasa dikalangan mahasiswa, kini dapat dilihat wujudnya satu pengaruh yang semakin menular dikalangan mahasiswa iaitu gerakan yang mengajak kepada mengikuti jejak salafus soleh dengan meletakkan kebenaran al-Quran dan as-Sunnah sebagai prioritinya. Rujukan kepada ulama-ulama yang lebih muktabar keilmuannya di dalam memperkatakan soal 2 sumber terbesar ini tanpa mengecil-kecilkan ulama-ulama yang lain makin banyak dijadikan rujukan.

Kalau dahulu mahasiswa kurang untuk mengenali kesohehan sesuatu yang berkaitan tentang agama, kini mereka lebih berminat dan berhati-hati di dalam setiap penerimaan dan juga penyampaian. Apatah lagi kalau berbicara soal petikan dan juga penafsiran al-Quran dan juga hadis Nabi sallahua'laihiwasalam. Setiap perbincangan ilmiah bahkan seminar-seminar yang berkonsepkan kepada "mencari kebenaran " ini ramai dihadiri oleh mahasiswa yang berminat dengan hujah-hujah yang dikemukan.

Pengaruh ini bukan sahaja merebak dikalangan mereka yang mengikuti pengajian islam, bahkan mereka yang mengambil pengajian sains, engineering, undang-undang, arkitekture dan sebagainya. Dan dapat dilihat juga mereka yang bukan berlatarkan pengajian islam ini juga lebih menunjukkan minat daripada mereka yang mengambil bidang dalam pengajian islam. Inilah satu fenomena yang mula mengalih pandangan mahasiswa yang terlibat dalam harakah.

Walaupun banyak suara-suara yang memandang serong oleh sebilangan mahasiswa terhadap pengaruh ini, namun inilah hakikat yang semakin membara dikalangan mahasiswa sekarang. Pelbagai cop yang cuba disebarluaskan oleh golongan tertentu seperti cop "gerakan wahabi" yang menyesatkan cuba untuk mengelirukan pandangan orang ramai. Namun disebabkan hujah-hujah yang kuat dikemukan oleh para penceramah yang banyak mempengaruhi mahasiswa ini, perkara tidak dapat mengubahkan keaadaan.Pengaruh ini makin kuat melebarkan sayapnya dikalangan mahasiswa.

Penutup
Inilah antara pengaruh yang banyak menyebabkan mahasiswa sekarang mula beralih arah. Ianya juga banyak menular di dalam gerakan-gerakan pelajar islam. Fenomena baru ini juga banyak membuka mata dan minda sebahagian mahasiswa yang ingin betul-betul memperjuangkan al-Quran dan as-Sunnah dengan mengarah ke arah kebenaran. Ianya juga satu perkembangan yang positif yang banyak membantu budaya ilmu dikalangan mahasiswa yang semakin berminat dengan perbincangan ilmiah yang lebih terbuka. Pengaruh ini juga banyak mengeluarkan minda mahasiswa untuk sedikit keluar dari kepompong sendiri. Kalau dahulu budaya ilmu hanya berlegar di dalam skop mereka sahaja, kini mereka lebih terbuka kepada perbincangan yang lebih membuka minda.

Wallahua'lam

Sunday, April 16, 2006

Mahasiswa Mula Beralih Arah I

Mukadimah
Kali ini ingin saya berbicara berkaitan senario perkembangan mahasiswa. Walaupun keadaan sekarang ini dapat kita perhatikan bahawa mahasiswa kita semakin suram perkembanganya dari hari ke hari, namun tidak dapat dinafikan mereka masih lagi menyelitkan diri ke dalam arena dakwah. Ramai memberi pendangan bahawa mahasiswa semakin "lesu". Namun buat saya mahasiswa bukan lesu dari semua aspek, malah perkembanganya semakin menarik kalau dilihatkan dari satu aspek. Dari aspek mana? insyaAllah akan diperbincangkan nanti.

Terlebih dahulu saya ingin mengemukakan satu pandangan mengenai label "mahasiswa lesu". Bagi saya mereka yang melabelkan mahasiswa sekarang ini "lesu" adalah tidak berapa objektif. Ini kerana kalau dilihatkan sejarah yang lepas iaitu selepas zaman 60-70 an, mahasiswa sudah mengalami zaman kelesuannya. Mungkin benar kalau ada yang mengatakan bahawa mahasiswa di zaman 60 dan 70 an adalah zaman kegemilangan mahasiswa. Namun bagaimana pula mahasiswa zaman 80-90 an pula? tidak ada sejarah terukir pada zaman tersebut. Tidak ada pembukuan mengenai mahasiswa pada era tersebut.

Ini menunjukkan bahawa mahasiswa mengalami zaman kelesuannya sejak zaman tersebut lagi hinggalah sekarang ini. Fikirkanlah sudah hampir lebih 20 tahun. Dan antara faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku, apabila mahasiswa diberi tekanan dari pelbagai aspek termasuklah dengan terbentuknya perlembagaan yang sudah pasti menyekat idealisme tersebut seperti (AUKU).

Adakah Mahasiswa Lesu?
Bagi saya tidak sesuai kita melabelkan mahasiswa "lesu". Ini kerana masih ada lagi mahasiswa yang tergolong dalam golongan yang begitu mengambil berat perkembangan semasa. Mereka bukan sahaja bergelomang dengan dunia "keintelektualan" namun juga turut terlibat di dalam arena dakwah. Walaupun mereka ini seolah-olah tidak diberikan perhatian oleh masyarakat, namun hakikatnya tidak dapat dinafikan.

Kembali kepada tajuk di atas, kenapa saya mengatakan mahasiswa sudah beralih arah? Beralih arah dari sudut mana? adakah dari sudut keintelektualannya? atau pun dari sudut keterlibatan dalam arena politik? mahupun dari sudut uslub dakwah mereka? insyaAllah dengan beberapa 'observation " yang dilakukan bersama dengan beberapa orang teman, saya akan huraikan. Mungkin "obeservation yang dilakukan tidak merangkumi semua aspek dan keadaan namun diharapkan ianya dapat dikongsi bersama. insyAllah ianya akan dihuraikan dengan seberapa ringkas.

Nasionalis & Harakah Islamiyyah
Dapat kita perhatikan bahawa, mahasiswa di era 70 an dan 80 an mahupun 90 an boleh dibahagikan kepada dua gerakan. Pertama mereka yang terlibat dalam gerakan yang bersifatkan "nasionalis" iaitu yang bersifatkan kebangsaan, terutamanya apabila memperkatakan ke"melayu"an. Kedua mereka yang terlibat dalam gerakan yang bersifatkan "haraki". Mereka ini melabelkan sebagai "harakah islamiyyah" ataupun gerakan Islam. Saya tidak akan memperkatakan mereka yang bersifatkan "nasionalis" kerana ianya tidak berapa sesuai diperkatakan di sini, namun tumpuan utamanya pada mereka yang terlibat di dalam gerakan islam atau secara khususnya boleh diberikan sebagai gerakan pelajar islam.

Gerakan pelajar islam ini banyak memberi perkembangan yang sihat di dalam dunia dakwah di Malaysia ini, merekalah yang banyak memperkatakan tentang islam kepada masyarakat, selain parti politik yang bersifatkan islam dan juga para penceramah yang ramai kelulusannya dari tanah Arab. Suasana yang banyak dipengaruhi oleh pelbagai gerakan islamiyyah di dunia islam yang lain banyak memberi kesan kepada uslub dakwah yang di bawa oleh gerakan pelajar islam ini.

Pengaruh Ikhwanul Muslimin
Pengenalan sistem "usrah", "liqa tafaqquh fi deen" perbincangan yang berbentuk ilmiah banyak direalisasikan di kampus-kampus yang ada. Rujukan yang berteraskan kepada gerakan harakah islamiyyah terutamanya rujukan daripada gerakan ikhwanul muslimin di Mesir terus diperbincangkan. Pengasas kepada ikhwanul muslimin iaitu Hassan al-Banna dijadikan idola. Para Cendikiawan terutamanya mereka yang berkelulusan dari Universiti al-Azhar, Mesir banyak dijadikan rujukan oleh gerakan pelajar islam ini. Buku-buku yang dihasilkan oleh para cendikiawan terutamanya mereka yang terlibat di dalam "ikhwanul Muslimin" banyak dijadikan rujukan terutamanya di dalam perbincangan usrah. Gerakan haraki ala "ikhwanul muslimin" cuba diterapkan pada setiap program yang dijalankan. Ianya juga cuba diterapkan mengikut suasana dan keaadan yang ada di Malaysia.Selain ianya merebak di dalam suasana politik dan juga gerakan islam di Malaysia, ianya juga merebak meluas di kampus-kampus yang kebanyakkan dipelopori oleh gerakan-gerakan pelajar islam di setiap kampus.

Bersambung...

Monday, April 10, 2006

Menarik Dalam Harakah (16-30 April '06)

Muhammad Abd Wahab Tiada Kaitan Wahabi

Oleh: Ustaz Abd Ghani Shamsudin

Saya keliru dengan beberapa pendekatan gerakan Wahabi dari sudut pengamalan dalam ilmu fiqh dan pegangan akidahnya. Adakah gerakan ini terkeluar daripada ajaran islam? -soalan-
.................................................................................................................

Dalam konteks ini saya pinjam jawapan seorang sahabat dari seberang yang menjelaskan: Istilah Wahabi sebenarnya bukan istilah baru dalam literatur islam. Dan pengindektifikasian Wahabi kepada sebahagian umat islam pun kurang objektif.

Istilah "Wahabi " bila kita rujuk dari asal katanya mengarah kepada tokoh ulama besar di tanah Arab, Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Najdi (1115-1206 H atau 1703-1791 M). Beliau lahir di Uyainah dan belajar islam dalam mazhab Hanbali.

Beliau menghafal al-Quran sejak usia 10 tahun. Dakwah beliau disambut baik ketika beliau datang di Dir'iyah bahkan beliau dijadikan guru dan dimuliakan penguasa setempat Amir Muhammad bin Su'ud (1139-1179). Dakwah dan pendekatan yang beliau perkenalkan di tengah masyarakat yang dilihat semakin jauh dari garisan islam sebenar maka ia diteriman dengan baik. Akhirnya menjadi semacam gerakan nasional di seluruh wilayah Arab Saudi hingga kini.

Dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi perintis kepada gerakan islam (reformasi) yang mincul menjelang zaman kemunduran dan kebekuan pemikiran dunia islam sekitar 3 abad yang lampau atau tepatnya pada abad ke 12-hijriyah. Dakwah dan gerakan ini menyeru agar akidah islam dikembalikan kepada pemurnian dalam konteks menjauhkan tauhid dari sebarang bentuk syirik dengan segala manifestasinya. Sementar fenomena umat saat itu sungguh memilukan. Mereka menjadikan kuburan menjadi tempat pemujaan dan meminta kepada selain Allah. Kemusyrikan bermaharajalela.

Bidaah, khurafat dan tahayyul menjadi makanan sehari-hari. Dukun, ramalan, sihir, ilmu ghaib seolah menjadi alternatif untuk menyelesaikan pelbagai persoalan hidup umat islam. Muhammad bin Abdul Wahhab saat itu bangkit mengajak dunia islam untuk sedar atas penyelewengan akidah itu. Beliau menulis beberapa risalah menyedarkan masyarakat. Slah satunya adalah kitab tauhid yang hingga kini menjadi rujukan banyak ulama akidah. Dakwah Muhammad bin Abd Wahhab ini kemudian melahirkan gerakan umat yang aktif membanteras segala bentuk khurafat, syirik, bidaah dan segala macam hal yang menyeleweng dari ajaran islam yang asli.

Mereka melarang mendirikan bangunan di atas kuburan atau memasang lampu di dalamnya. Mereka juga melarang orang meminta kepada kuburan, orang yang sudah mati, dukun, peramal, tukang sihir dan tukang tenung nasib. Mereka juga melarang bertawassul dengan menyebut nama orang soleh seperti kalimat bi jaahi rasul atau keramatnya syeikh fulan bin fulan. Dakwah beliau lebih tepat dikatakan sebagai dakwah salafiyyah. Dakwah ini membangunkan umat islam dalam bidang akidah yang telah lama jumud dan beku akibat kemunduran dunia islam.

Mereka melakukan pemantauan terhadap setiap pengajaran dan pendidikan umum untuk serta merangsang para ulama untuk kembali membuka literatur kepada buku induk dan sumber rujukan yang muktabar, sebelum menerima sesuatu pemikiran. Mereka tidak mengharamkan taqlid namun meminta agar umat ini lebih jauh meneliti dan merujuk kembali kepada nas dan dalil dari Kitabullah dan sunnah Rasulullah serta pendapat para ulama salafus soleh. Dim antara tokoh ulama salaf yang sering dijadikan rujukan adalah:

:
Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H)
: Ibn taimiyyah (661-728 H)
: Muhammad bin Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H)

Dalam penghebohan jenama yang kurang tepat, gerakan ini sering diberi gelaran dengan Wahhabi. Namun istilah ini tidak pernah diterima oleh mereka yang ikut mengembangkan dakwah salafiyyah. Sebenarnya musuh-musuh islam dengan licik cuba melaga-lagakan umat islam dengan mencipta istilah yang diberi nama tertentu dan makna yang buruk lalu dilagakan sesama sendiri untuk mememcah-belahkan kita. Dengan cara itu mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menentang Zionis dan kuasa penjajah.

Bagi menyelamatkan keadaan, umat islam di segenap peringkat perlu peka terhadap perancangan jahat musuh islam yang tidak lekang dalam hidup mereka untuk melenyapkan umat islam.

Monday, April 03, 2006

Apabila Masyarakat Mula Mengagungkan Artis!

Sedih melihat keadaan masyarakat hari ini. Itulah luahan yang dapat didengari oleh beberapa orang sahabat apabila ditanya tentang masyarakat hari ini. Masyarakat hari ini sudah tidak berilmu, mereka sudah tersimpang jauh daripada peranan sebagai "agent of socialization" untuk membina masyarakat yang bertamadun yang kaya dengan ilmu dan luhur dengan budi pekerti dan yang pastinya tersasar jauh untuk membina " islamic society" tamadun ummah yang berkualiti.

Masyarakat hari ini mula meletakkan "priority" kepada hiburan. Bukan hiburan yang mendidik tetapi hiburan yang melampau yang terselit budaya yang menyimpang daripada norma batasan. Artis hiburan mula mendapat tempat yang tinggi di dalam masyarakat. Mereka umpama "gula" yang membawa kemanisan yang akan diekori penuh "semut-semut" yang inginkan kemanisan tersebut. Tetapi sayang bukan kemanisan yang akan membawa kebahagaian tetapi yang membawa kepada kehancuran. Masyarakat akan hancur dek kerana kemanisan yang di bawa oleh" gula" tersebut.

Lihat saja di dada akhbar-akhbar tempatan. Tepampang setiap gerak laku yang di bawa oleh artis hiburan. Dan hampir setiap hari artis hiburan akan menghiasi muka depan akhbar yang kononnya akan melariskan penjualan akhbar tersebut. Artis kini mula dianggapkan sebagai "idol of society" yang mula menggila di jiwa anak-anak muda lelaki mahupun perempuan. Program-program hiburan yang melalaikan pasti akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang kononnya memerlukan hiburan dan ketenangan.

Terlompat-lompat, terkinja-kinja, tergeleng-geleng kepala sudah menjadi aktiviti biasa dan mungkin dianggap normal dikala memenuhi jiwa yang kononnya memerlukan hiburan. Dan amat menyedihkan bukan sekadar anak muda tetapi bapak-bapak , ibu-ibu kepada anak muda ini turut terjerumus ke dalam arena yang penuh dengan kelalaian dan kemaksiatan ini.

Masyarakat kini tidak lagi mencari ilmu yang yang penuh dengan pendidikan tetapi mula mencari ilmu yang penuh dengan hendonisme dan materialisme. Masyarakat hari ini mendapat kepuasan yang sebenar bukanlah dengan terbentuknya tamadun yang berkualiti atau " khaira ummah" tetapi mereka puas apabila melihat "idol" mereka mendapat sanjungan dan penghargaan. Namun yang pasti masyarakat kini mula menuju kehancuran bukan kebahagian.
*************************************************

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

"Ertinya : Di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat ialah dihilangkannya ilmu (tentang Ad-Din) dan tetapnya kejahilan". (Shahih Bukhari, Kitab Al-Ilm, Bab Raf'i Al-Ilmi wa Zhuhuri Al-Jahli 1:178, Sahih Muslim, Kitab Al-Ilm, Bab Raf'i Al-Ilmi wa Qabdhihi wa Zhuhuri Al-Jahli wa Al-Fitan fi Akhir Az-Zaman 16:222)

Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Anas Radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.
"Ertinya : Tidak akan datang kiamat sehingga di muka bumi tidak diucapkan lagi lafaz Allah". (Sahih Muslim, Kitab Al-Iman, Bab Dzahaabil Iman Akhiruzzaman 2:178)

Menurut ibn Kathir sehingga lafaz Allah tidak disebut lagi di muka bumi dan tidak lagi dikenal nama itu. Hal ini terjadi ketika zaman sudah rosak, nilai kemanusiaan telah hancur, kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan telah maharajalela. (An-Nihayah fil fitan wal Malahin 1: 186 dengan tahqiq Dr Thaha Zain

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu 'anhu, ia berkata : saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

"Ertinya : Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu (tentang Ad-Din) dengan serta merta dari hamba-hamba-Nya, tetapi Dia mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Sehingga apabila tidak ada lagi orang yang alim (yang tahu tentang Ad-Din), maka orang-orangpun mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, lantas mereka ditanya, kemudian memberikan fatwa tanpa berdasarkan ilmu, sehingga mereka sendiri sesat menyesatkan (orang lain)". (Sahih Bukhari, Kitab Al-Ilm, Bab Kaifa Yuqbadhu Al-Ilm 1:94, Sahih Muslim, Kitab Al-Ilm, Bab Raf'i Al-Ilm wa Qabdhihi wa Zhuhuri Al-jahl wa Al-Fitan 16: 223-224)